Det stora könsexperimentet
Lyssna gratis här:
Nextory
Gratis 30 dagar
BookBeat
Gratis 14 dagar

Det stora könsexperimentet

Baserat på historia, samhällsnormer och fördomar kan man fråga sig - finns det någon skillnad mellan könen? Om man tolkar svar på frågan utifrån de västerländska lärosäten vi har skulle svaret oavbrutet vara ja, enligt författare David Eberhard. Idag lär vi oss både som unga och vuxna att genus är en konstruktion. Med detta menar man alltså att ingen föds till varken kvinna eller man utan att det är roller som vi blir tilldelade utav samhället. Roller vi sedan upprätthåller utan klagomål.

David Eberhard menar på att det är en synnerligen felaktig syn och ett missvisande sätt att se på saken. Eberhard anser alltså på att vi faktiskt föds som antingen man eller kvinna och att det inte är roller vi blir tilldelade under samhällets strukturer och beteenden. Faktum kvarstår dock att det finns olikheter i hur de olika könen behandlas samt vilka förutsättningar de har. Trots dessa olikheter menar Eberhard att vi bör ta vara på allas olikheter och därefter behandla alla lika.

Om David Eberhard

David Eberhard har tidigare släppt fyra böcker. Dessa släpptes år 2006, 2009, 2011 och 2013. Alla böcker följer samma tema - ett granskande sätt att se på olika frågor. Förutom att skriva har författaren till Det stora könsexperimentet också arbetat under många år som överläkare. Han har också varit chef över psykakuten på St. Görans sjukhus i Stockholm samt arbetat inom både barn- och vuxenpsykiatrin. Idag arbetar Eberhard som verksamhetschef på Prima barn- och vuxenpsykiatri i Liljeholmen.

Lyssna på Det stora könsexperimentet gratis

Boken Det stora könsexperimentet släpptes i november år 2018 och har sedan dess blivit mycket omtalad på olika sociala forum, just för att frågan kring genus och de olika könen är väcker tankar. Ljudboksversionen läses upp av författaren själv och är 8 timmar och 30 minuter lång. Låter detta som en ljudbok som intresserar dig? Passa på att lyssna på Det stora könsexperimentet via någon av streamingtjänsterna Nextory eller BookBeat helt gratis under en begränsad tidsperiod.

Lyssna gratis här:
Nextory
BookBeat